fbpx Diversen voertuigen & rijbewijzen | Opleidingscentrum Lust

Diversen voertuigen & rijbewijzen

13/11/2020

Corona verlengingen  - voorlopig rijbewijs

Bekijk het antwoord

Voorlopig rijbewijs

 • Als u een voorlopig rijbewijs hebt waarvan de geldigheid vervallen is, hoeft u geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als uw voorlopig rijbewijs vervalt.
 •  
 • Er wordt verwacht dat ook de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (18 maanden zonder begeleider/36 maanden met begeleider) tot en met 30 september 2021 wordt verlengd. Momenteel is dat nog niet het geval. Zodra dat bekend is, wordt die info op deze pagina aangevuld.
13/11/2020

Termijnen van theorie-examens en praktijkexamens, 

Bekijk het antwoord

Als u:

 • geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
 • lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
 • of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres)

Theorie-examen

Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen.

Praktijkexamen

 • U hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om uw praktijkexamen af te leggen.
 • Als u al een afspraak vastgelegd had om een praktijkexamen af te leggen, hoeft u geen retributiebijslag te betalen.
13/11/2020

Welke zijn de Coronamaatregelen bij rijopleiding en de terugkommomenten?

Bekijk het antwoord

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, worden de volgende zaken alvast vanaf maandag 2 november tot en met zondag 13 december opgeschort:

 • alle rijopleidingen
 • de theorie- en praktijkexamens voor het behalen van het rijbewijs

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden tot en met 30 september 2021 verlengd. U hebt dus voldoende tijd om uw nieuwe afspraak in te plannen, maar wacht niet tot het laatste moment.

08/10/2020

Welk rijbewijs heb je nodig voor het besturen van verrijdbaar bedrijfsmateriaal en traag vervoer?

Bekijk het antwoord

Voertuig van speciale constructie of verrijdbaar bedrijfsmaterieel rooimachine, kranen, straatvegers en andere….

Het KB algemeen reglement technische eisen brengt deze samen onder de noemer “voertuig van speciale constructie”.

Artikel 1, §2, 76 van dit KB stelt expliciet dat het begrip “voertuig van speciale constructie” het zelfrijdend bedrijfsmaterieel, het zelfrijdend landbouwmaterieel, de maaimachines en de werktuigaanhangwagens dekt voor wat de inschrijving ervan betreft.

Zoals geldt voor alle voertuigen, mag dit materieel maar in het verkeer gebracht worden als het ingeschreven is en nummerplaten draagt. Er moet een verzekering “B.A. motorrijtuigen” onderschreven zijn.

 

Het KB rijbewijs voorziet geen specifieke bepalingen.

Dat betekent dat de regels zoals hiervoor uitgelegd zijn, ook van toepassing zijn voor de bestuurders van dit materieel.

De bestuurder van een voertuig van speciale constructie moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang de MTM van het voertuig of van het samenstel.

Indien het om traag rijdend materieel gaat dat bovendien is ingeschreven als voertuig voor traag vervoer, dan geldt de vrijstelling van rijbewijs voor wie geboren is voor 1 oktober 1982.

Minimum leeftijd

De minimumleeftijd van de bestuurder is standaard 18 jaar maar hou echter altijd rekening met art. 183 quater 3 en 5 van het ARAB.

Inschrijving

Van zodra een verrijdbare machine rijdt, stilstaat of geparkeerd staat op de openbare weg, moet hij ingeschreven zijn en de eraan toegekende kentekenplaten dragen. Daarnaast moet de bestuurder over de internationale motorrijtuigverzekeringskaart beschikken van zodra hij met die verrijdbare machine op de openbare weg rijdt.

Verzekering

Verrijdbare machines zijn motorrijtuigen en moeten bijgevolg op het vlak van verzekering aan dezelfde voorwaarden voldoen als een personenauto als die zich  op de openbare weg begeven.

Wegcode

Ook voor de toepassing van de wegcode, worden verrijdbare machines als auto’s aanzien. Bestuurders dienen bijgevolg de reglementering die van toepassing is op auto’s, na te leven.

Rijbewijs

De bestuurder van een verrijdbare machine moet over een rijbewijs beschikken en ook bij zich hebben. Minimum categorie B (afhankelijk van de maximum toegelaten massa).

Het ministerie van Verkeerswezen, dienst rijbewijzen, stelt dat de bestuurder heftruck die zich op de openbare weg begeeft minimum moet beschikken over een:

rijbewijs B als de hoogste toegelaten massa (HTM) < 3500 kg

rijbewijs C1 of C als de hoogste toegelaten massa (HTM) > 3500 kg en < = 7500 kg

rijbewijs C als de HTM hoger is dan 7500 kg.

Rijbewijs BE, C1E of CE als de heftruck een aanhangwagen trekt of duwt met een M.T.M. > 750 kg

08/10/2020

Wordt het rijbewijs G automatisch toegevoegd bij het behalen van het rijbewijs C?

Bekijk het antwoord

Neen. Dit is enkel het geval bij het behalen van het rijbewijs CE.

Dan worden het rijbewijscategorie BE, en G toegevoegd. En indien deze bestuurder ook het rijbewijscategorie D reeds bezat dan wordt ook de rijbewijscategorie DE toegevoegd

08/10/2020

Kan je een vrijstelling aanvragen voor de kilometerheffing voor een landbouwtrekker die maar 45km/u haalt?

Bekijk het antwoord

Vrijstelling kilometerheffing
Wat de verkeersbelasting en de kilometerheffing betreft, wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang de maximumsnelheid van het voertuig.

Je dient dus als bedrijf steeds een werkende OBU (On-Board-Unit) te installeren op tractoren met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3.500 kg die op de openbare weg komen.
Indien het voertuig uitsluitend voor landbouw-, tuinbouw- en bosbouwactiviteiten wordt gebruikt kan je een vrijstelling aanvragen.
Voor deze vrijstelling van de kilometerheffing geldt bovendien dat het voertuig slechts in beperkte mate gebruikt mag worden op de openbare weg.

Aanvragen kan via deze link: https://belastingen.vlaanderen.be/formulier-vrijstelling-kilometerheffing

01/10/2020

Wanneer heb ik een rijbewijs BE nodig?

Bekijk het antwoord

Eerst en vooral spreken we in dit geval altijd over een trekkend voertuig waarvoor een rijbewijs B nodig is, m.a.w. voertuigen met een maximaal toegelaten massa van 3500kg.

Wat mag er dan nog getrokken worden en met welk rijbewijs?

 • B+ code 96: trekkend voertuig M.T.M. 3500kg en een aanhangwagen van M.T.M. 750kg dus een totale sleep van max. 4250kg (minimum leeftijd 18 jaar)
 • B+ E: trekkend voertuig M.T.M. 3500kg en een aanhangwagen van M.T.M. 3500kg dus een totale sleep van max. 7000kg
 • C1+ E: trekkend voertuig M.T.M. 3500kg en een aanhangwagen van M.T.M. + 3500kg maar een totale sleep van max. 12.000kg

Indien de bestuurder zijn rijbewijs BE behaalde vóór 01/05/2013:

 • B+ E: trekkend voertuig M.T.M. 3500kg en een aanhangwagen van M.T.M. + 3500kg maar een totale sleep van max. 12.000kg
01/10/2020

Wat wordt er het meest gecontroleerd bij luchthavenvervoer?

Bekijk het antwoord

Inbreuken van taxi en  luchthavenvervoer

 • Ontbreken vergunning verhuur voertuig met bestuurder
 • Ontbreken van medische keuring van de chauffeur
 • Ontbreken van de zesmaandelijkse technische keuring
 • Inbreuken ivm verzekering: (waaronder geen correcte verzekering voor bezoldigd personenvervoer)
 • Ontbreken van documenten in het voertuig
 • Ontbreken taxivergunning indien taxi
 • Ontbreken van de nodige documenten in het voertuig (uithangen tarieven, vergunning, ...) indien taxi
 • Ontbreken gelijkvormigheidsattest
 • Ontbreken van het taxilicht: indien taxi
 • Problemen ijking taximeter: indien taxi
 • Geen rijbewijs
 • Geen drager rijbewijs
01/10/2020

Waar kan ik de regelgeving terugvinden van bezoldigd personenvervoer?

Bekijk het antwoord

Hierna en in bijlage de gevraagde info omtrent het bezoldigd personenvervoer. Op alle vermelde sites vind u contactnummers, tfnrs, etc.. die u verder kunnen helpen.

Welke soorten personenvervoer en wat te doen?

Hier kan u er meer over vinden:

01/10/2020

Welke zijn de regels voor een rooimachine of voor voertuigen van speciale constructie of voor verrijdbaar bedrijfsmaterieel?

Bekijk het antwoord

Voertuig van speciale constructie of verrijdbaar bedrijfsmaterieel, rooimachine, kranen, straatvegers en andere….

Het KB algemeen reglement technische eisen brengt deze samen onder de noemer “voertuig van speciale constructie”.

Artikel 1, §2, 76 van dit KB stelt expliciet dat het begrip “voertuig van speciale constructie” het zelfrijdend bedrijfsmaterieel, het zelfrijdend landbouwmaterieel, de maaimachines en de werktuigaanhangwagens dekt voor wat de inschrijving ervan betreft.

Zoals geldt voor alle voertuigen, mag dit materieel maar in het verkeer gebracht worden als het ingeschreven is

en nummerplaten draagt. Er moet een verzekering “B.A. motorrijtuigen” onderschreven zijn.

 

Het KB rijbewijs voorziet geen specifieke bepalingen.

Dat betekent dat de regels zoals hiervoor uitgelegd zijn, ook van toepassing zijn voor de bestuurders van dit materieel.

De bestuurder van een voertuig van speciale constructie moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang de MTM van het voertuig of van het samenstel.

 

Indien het om traag rijdend materieel gaat dat bovendien is ingeschreven als voertuig voor traag vervoer, dan geldt de vrijstelling van rijbewijs voor wie geboren is voor 1 oktober 1982.

 

Minimum leeftijd

De minimumleeftijd van de bestuurder is standaard 18 jaar maar hou echter altijd rekening met art. 183 quater 3 en 5 van het ARAB.

01/10/2020

Waar kan ik terugvinden of mijn voertuig vrijgesteld is voor de Viapass?

Bekijk het antwoord

Of u al dan niet onder de vrijstelling valt kan u lezen op volgende link:  http://www.viapass.be/over-viapass/meer-informatie-over-viapass/

Vrijstelling zelf dienen hier aangevraagd te worden: http://belastingen.vlaanderen.be/formulier-vrijstelling-kilometerheffing

 

 

 

 

01/10/2020

Welk rijbewijs om met een quad te mogen rijden?

 

Bekijk het antwoord

Voor een lichte vierwieler (voor allen die geboren zijn na 14 februari 1961 en die bestuurder zijn van een twee- of driewielige bromfiets of een lichte vierwieler, met een maximumsnelheid van meer dan 25 km/u en ten hoogste 45 km/u (≤ 50 cm³).

Rijbewijs: AM (bromfiets) 

Leeftijd: vanaf 16 jaar

 

De DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen) beschouwt quads, met vier wielen, ook als motorfietsen. Maar let op: om een quad van meer dan 50 cc te besturen heeft u een rijbewijs B nodig.

Voor een zware vierwieler (d.w.z. Rijbewijs: B (auto) 

Leeftijd: vanaf 18 jaar

01/10/2020

Mag ik met een quad op de snelweg?

Bekijk het antwoord

Neen, dan mag niet.

Art. 21.1. van het verkeersreglement stelt namelijk:

 De toegang tot de autosnelwegen is verboden:

 • aan de voetgangers, aan de bestuurders van rijwielen, van bromfietsen en van dieren;
 • aan de bestuurders van voertuigen of slepen die op een horizontale weg de snelheid van 70 km per uur niet kunnen bereiken;
 • aan de bestuurders van voertuigen die overeenkomstig de bepalingen van artikel 49.5 met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een andere voertuig slepen;
 • aan de bestuurders van vierwielers met motor zonder passagiersruimte;
 • aan de bestuurders van landbouwvoertuigen.
01/10/2020

Waarmee moet ik rekening houden als ik met en Terberg de weg op ga?

Bekijk het antwoord

Terberg of  bulldozers, heftrucks, hoogtewerkers op de openbare weg.

Om bijvoorbeeld van de ene opslagplaats van een bedrijf naar een andere te rijden of om werkzaamheden te verrichten

Inschrijving

Van zodra een terberg of  bulldozer, heftrucks, hoogtewerkers rijdt, stilstaat of geparkeerd staat op de openbare weg, moet hij ingeschreven zijn en de eraan toegekende kentekenplaten dragen. Daarnaast moet de bestuurder over de internationale motorrijtuigverzekeringskaart beschikken van zodra hij met de Terberg of bulldozer op de openbare weg rijdt.

Verzekering

Een Terberg of  bulldozer, heftruck of hoogtewerker is een motorvoertuig en moet bijgevolg op het vlak van verzekering aan dezelfde voorwaarden voldoen als een personenauto.

Wegcode

Ook voor de toepassing van de wegcode, wordt een Terberg of  bulldozer, heftrucks, hoogtewerker als een auto aanzien. Bestuurders dienen bijgevolg de reglementering die van toepassing is op auto’s, na te leven.

01/10/2020

Moet een werknemer die een Terberg bedient vooraf een opleiding gevolgd hebben?

Bekijk het antwoord

Wie met een intern transportmiddel werkt moet een opleiding hebben gekregen, dit is een wettelijke verplichting.

In de Codex, Titel VI, Hoofdstuk II, Afdeling II, artikel 4 staat namelijk “mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen”.

Hou er wel rekening mee  dat die bestuurder niet alleen opgeleid zijn, hij/zij moet tevens beschikken over een geldig formulier voor gezondheidsbeoordeling. Het gaat hier namelijk om een ‘veiligheidsfunctie’

01/10/2020

Welk rijbewijs dien ik te hebben om een Terberg te besturen?

Bekijk het antwoord

De bestuurder van een terberg of  bulldozer, heftrucks of hoogtewerkers moet over een rijbewijs beschikken en bij zich hebben van minimum categorie B (afhankelijk van de maximum toegelaten massa).

Het ministerie van Verkeerswezen, dienst rijbewijzen, stelt dat de bestuurder van een Terberg of bulldozer die zich op de openbare weg begeeft minimum moet beschikken over een:

* rijbewijs B als de hoogste toegelaten massa (HTM) < 3500 kg

* rijbewijs C1 of C als de hoogste toegelaten massa (HTM) > 3500 kg en < = 7500 kg

* rijbewijs C als de HTM hoger is dan 7500 kg.

* Rijbewijs BE, C1E of CE als de Terberg of bulldozer een aanhangwagen trekt of duwt met een M.T.M. > 750 kg

De bestuurder van een voertuig voor traag vervoer die geboren is vanaf 1 oktober 1982 moet een rijbewijs B, B+E, C1, C1+E, C of C+E hebben naargelang de MTM van het voertuig of van het samenstel.

Wie geboren is voor 1 oktober 1982 moet hiervoor geen rijbewijs hebben.