Wij houden uw chauffeurs op de weg

Een vakbekwaamheidscursus voor vrachtwagenbestuurders. U hebt ongetwijfeld al iets horen waaien. Opleidingscentrum Lust biedt u de verschillende modules op maat.

Europese richtlijn omtrent bijscholing vrachtwagenbestuurders

Op 10 september 2009 werd in een Europese richtlijn vastgelegd dat iedereen die een vrachtwagen bestuurt of wilt besturen wettelijk verplicht is om 35u bijscholing te volgen over een periode van 5 jaar. Met als doel het niveau van de chauffeurs op te waarderen. Dit lijkt misschien nog veraf maar toch raden wij je aan om tijdig met de cursus te beginnen. Zo kunnen we de verschillende modules spreiden waardoor jouw bedrijf slechts minimale hinder ondervindt door afwezige chauffeurs. Bovendien is het aantal cursisten per module wettelijk vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

module

Straatcode en Europees aanrijdingsformulier

In deze module wordt de wegcode opgefrist en komen de ingevoerde nieuwigheden uitgebreid aan bod.

module
module

Ladingzekering

In deze module leer je een lading correct vastmaken en vervoeren, met inachtneming van de voorschriftenop het gebied van veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

module
module

rij- en rusttijden en CMR

Met de juiste kennis van rijtijden, rusttijden en de gebruikte apparatuur kan men zich als een veiligere bestuurder op de weg begeven.

module
module

economisch en milieubewust rijden

De bestuurder door middel van kennis over de huidige technologie en het nut van een aangepaste rijstijl bewust maken van economisch en milieubewust rijden.

module
module

defensief rijden

Het doel van deze module is een gepaste houding aannemen in het verkeer. Voorkom zelf fouten en houd rekening met die van anderen. Leer ongunstige verkeersomstandigheden inschatten en ken je voertuig.

module
module

gedrag bij een ongeval

In deze module besteden we uitgebreid aandacht aan voorzieningen om ongevallen te voorkomen. Daarnaast gaan we ook in op de handelingen die verricht moeten worden na een ongeval.

module
module

CMR & Vrachtbrieven

Kostenbesparend werken door middel van een vakbekwame kennis van de CMR vrachtbrief en het Europees aanrijdingsformulier.

module
module

EHBO

De bestuurder wordt meegenomen in de wereld van eerste hulp bieden en het belang van eerste hulp.

module
module

Fysieke risico's en gezondheid

In deze module wordt de bestuurder op een interactieve manier meegenomen in de toepassing van de juiste hef en tiltechnieken.

module
module

Uw vrachtwagen, uw imago

In deze module wordt er gewerkt rond de problematiek van het belang van het imago: voor de onderneming en de kwaliteit van de dienstverlening door de bestuurder.

module