fbpx Wegcode | Opleidingscentrum Lust
08/10/2020

Waar vind ik de correcte afmetingen en signalisatie terug voor bedrijfsmaterialen?

Bekijk het antwoord
08/10/2020

Wanneer kan je spreken over eigen vervoer met een landbouwtrekker?

Bekijk het antwoord

Vervoer voor eigen rekening met een landbouwtrekker?

 • De vervoerde zaken met inbegrip van hetgeen in de aanhangwagen vervoerd wordt:
  • moeten de goederen worden gebracht naar de onderneming die het motorvoertuig gebruikt (bezit, of huurt)
  • moeten de goederen worden vervoerd ofwel binnen deze onderneming hetzij buiten deze onderneming enkel vooreigen behoefte
 • Het voertuig waarmee de zaken vervoerd worden:
  • moet ofwel in eigendom zijn van deze onderneming
  • ofwel gehuurd hetzij in financieringshuur worden genomen door deze onderneming
  • en het vervoer mag slechts een secundaire bedrijvigheid zijn van het geheel der werkzaamheden
08/10/2020

Wat hoort nu in feite onder de noemer vervoer voor derden met landbouwtractoren?

Bekijk het antwoord

Wat is altijd vervoer voor derden (vergunning plichtig vervoer)

 • Als de opdrachtgever de algemene industrie is (in welke vorm dan ook)
 • Als de opdrachtgever de mestbank is
 • Als de opdrachtgever een collega landbouwer, loonwerker is
 • Als men goederen transporteert naar een verwerking die geen landbouwer is
 • Als men goederen transporteert waarbij er GEEN koppeling is vóór of na het uitvoeren van bepaalde werken (bijvoorbeeld grondverzet, e.d.)
01/10/2020

Welke andere Europese landen voorzien nog in het vormen van een reddings-strook bij filevorming?

Bekijk het antwoord

Duitsland, Oostenrijk, het Groothertogdom Luxemburg, de Tsjechische Republiek en Hongarije.

Het wordt ook aanbevolen door Zwitserland en Slovenië.

Bron: FOD Mob en Vervoer

01/10/2020

Mag ik de reddings-strook gebruiken als ik met de motorfiets rijd?

Bekijk het antwoord

Als u met de motorfiets rijdt onder de voorwaarden voorzien in de Wegcode (maximumsnelheid van 50 km/u met een maximaal snelheidsverschil van 20 km/u ten opzichte van de andere voertuigen), mag u de reddings-strook gebruiken, maar enkel op voorwaarde dat er geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert.

Als dit wel het geval is, moet u zich onmiddellijk naar de kant begeven om het de vrije doorgang te laten.

01/10/2020

Mag ik het fietspad of de bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden voor voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, gebruiken om een reddings-strook te kunnen vormen?

Bekijk het antwoord

Nee, u mag deze inrichtingen niet gebruiken omdat ze geen deel uitmaken van de rijbaan.

U moet zich dus naar de kant begeven, weliswaar binnen de grenzen van de rijbaan. Als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) echter van achteren nadert en niet genoeg ruimte heeft om op de reddingsstrook te rijden in uw buurt, heeft u wellicht geen andere keuze dan u tijdelijk te begeven op het fietspad of de bedding voor voertuigen voor gemeenschappelijk
vervoer (zie artikel 38 van de Wegcode)

In dat geval moet u altijd oppassen dat u de weggebruikers die zich daar bevinden niet in gevaar brengt.

Bron: FOD Mob en vervoer

01/10/2020

Mag ik de pechstrook gebruiken om een reddings-strook te kunnen vormen?

Bekijk het antwoord

Nee, vooral omdat sommige voertuigen, zoals takelwagens, vrije doorgang moeten hebben op deze pechstroken. U dient zich dus naar de zijkant te begeven maar wel binnen de grenzen van de rijbaan.

Als u echter geen andere keuze heeft, zal u misschien soms tijdelijk over de pechstrookmoeten rijden als een prioritair voertuig (dat zijn blauwe lichten en sirene gebruikt) van achteren nadert en onvoldoende ruimte heeft om in uw buurt op de reddings-strook te rijden.

Bron: FOD Mob en vervoer

01/10/2020

Hoe kan ik er zeker van zijn dat de ruimte die ik laat voldoende is voor een
reddings-strook?

Bekijk het antwoord

Alles hangt af van de breedte van de rijstroken, uw voertuig en degenen die naast u rijden. In de
meeste gevallen is het voldoende om naar de kant uit te wijken en dit op uw eigen rijstrook. Als er
echter een prioritair voertuig aankomt dat niet genoeg vrije doorgangsruimte heeft, zult u iets
verder uit elkaar moeten gaan.

Bron: FOD Mob en Vervoer

01/10/2020

Welke prioritaire voertuigen mogen de reddings-strook gebruiken?

Bekijk het antwoord

De reddingsstrook mag gebruikt worden door alle prioritaire voertuigen, opdat zij snel kunnen tussenkomen op de plaats van een ongeval (politie, brandweervoertuigen, ziekenwagens, civiele
bescherming, ...).

Deze voertuigen moeten zijn uitgerust met blauwe lichten en een sirene, maar ze zijn niet verplicht om die altijd te gebruiken. U moet dus alert zijn.

Bron: FOD Mob en Vervoer

01/10/2020

Vanaf wanneer moet ik uitwijken naar de zijkant om een reddings-strook te vormen?

Bekijk het antwoord

Zodra er zich files beginnen te vormen, zelfs als er op dat moment geen enkel prioritair voertuig van achteren nadert.

Bron: FOD. Mob. en Vervoer

01/10/2020

Op welke wegen moet ik een reddings-strook vormen?

Bekijk het antwoord

Op alle wegen, of het nu autosnelwegen zijn of andere wegen, zelfs binnen de bebouwde kom,
vanaf het ogenblik dat er tenminste twee rijstroken zijn in de richting die u volgt.

01/10/2020

Wat is de regelgeving omtrent die reddings-strook?

Bekijk het antwoord

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot de zogenaamde reddingsstroken. Het concept wordt ingevoerd om de weggebruikers op te leggen om bij filevorming op een rijbaan met verschillende rijstroken, een doorgang vrij te houden voor prioritaire voertuigen.

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2020.

01/10/2020

Hover mag een lading (auto's) vooraan uitsteken bij een autotransporter?

Bekijk het antwoord

Hierna de wettekst betreffende de uitsteek vooraan:

Wegcode:

46.2.1. In geen geval mag de lading van voren buiten het vooreinde van het voertuig, of indien het een bespannen voertuig is, buiten de kop van het gespan uitsteken;

Evenwel mag de lading van slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's van voren ten hoogste 0,50 m uitsteken

 

Hierna de wettekst betreffende de uitsteek achteraan:

Wegcode:

46.2.3. De lading van de andere voertuigen mag niet verder dan 1 meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken.
De uitsteek mag evenwel bedragen :
a) 3 meter, wanneer één van deze voertuigen met lange ondeelbare stukken beladen is;
b) 1,50 meter, voor de ladingen van slepen die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van auto's;

01/10/2020

Is een fluohesje altijd verplicht in de auto?

Bekijk het antwoord

Wetgeving fluovestjes in België

In België behoort het fluovestje tot de standaard uitrusting van een wagen (samen met gevaren driehoek, verbanddoos en brandblusser). Hoofdstuk VII art. 70 Technisch Reglement

KB 01 december 1975. art. 51.5. 

[...]  is het voor bestuurders ook verplicht het fluovestje te dragen indien zij de wagen verlaten bij pech (op auto(snel)wegen)  [...]

K.B. 1 December 1975. art. 51.4.:

[...] Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren,

moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat [...]

Naast deze wettelijke verplichtingen is het aan te raden ook voor uw passagiers een fluovestje te voorzien indien zij bij pech de wagen verlaten.  Niemand houdt u tegen veilig aan het verkeer deel te nemen, ook niet bij pech.  Een fluovest verhoogt uw zichtbaarheid met 600%!

Wetgeving fluovestjes in Europa.

Hoewel het aan te raden is ALTIJD een fluovestje te voorzien, kunt u hieronder een tabel met de wetgeving omtrent fluovestjes in de Europese landen terugvinden.

Nationale regels met betrekking tot de uitrusting van voertuigen (vb. fluovestje aan boord) zijn enkel afdwingbaar t.o.v. eigen landgenoten. Deze regels kunnen niet opgelegd worden aan buitenlanders die het land bezoeken. Voor hen gelden de regels van het land waar zij hun auto geregistreerd hebben (in de meeste gevallen dus hun eigen land).

01/10/2020

Mag een landbouw voertuig (tractor) met dubbele aanhanger in de bebouwde kom rijden?

Bekijk het antwoord

Er is enkel een verbod als er door de plaatsgesteldheid of een verbodsbord zulks verboden wordt:

bijvoorbeeld door middel van het bord C25. 

C25. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.

Evenwel kan er ook een verbod gelden die slaat op de maximale beladen toestand (M.B.T.) van uw sleep.

Deze kan u nakijken op http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/251-art68

01/10/2020

Mag ik met mijn landbouwtrekker op een autoweg rijden?

Bekijk het antwoord

Hierna de wettekst voor het verkeer op autowegen:

Artikel 22. Verkeer op autowegen
22.1. Alleen de motorvoertuigen en hun aanhangwagens, met uitzondering van de bromfietsen, de landbouwvoertuigen en de slepen van kermisvoertuigen, alsook de vierwielers zonder passagiersruimte,  worden tot het verkeer op autowegen toegelaten.

 

Dus: neen, u mag geen gebruik maken van autowegen zoals aangeduid als hierboven.