fbpx Vakbekwaamheid .95 | Opleidingscentrum Lust

Vakbekwaamheid .95

13/11/2020

Welke is de verleningstermijn voor de nascholingen uniecode95?

Bekijk het antwoord
  • Als uw code 95 op het rijbewijs vervallen is tussen 1 februari en 31 augustus 2020, wordt die verlengd met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van uw bewijs van vakbekwaamheid. Er wordt verwacht dat ook die termijn nog verlengd zal worden, maar dat is op dit moment nog niet definitief. Dat wordt beslist door een Europese verordening. Zodra dat duidelijk is, wordt de info aangepast op deze pagina.
  • Als u het 2de deel van een gesplitste module niet binnen de 60 dagen na het eerste kunt volgen door de opschorting van de nascholing, krijgt u tot en met 30 september 2021 de tijd om het 2de deel te volgen.
03/11/2020

Als men voor de eerste keer een opleiding wil volgen voor code 95(vakbekwaamheid) moet men dan ook defensief rijden volgen en mag er nog een tweede opleiding bij zijn van de zelfde module?

Bekijk het antwoord

Als je voor de eerste keer na het behalen van uw rijbewijs C of D met VAK de nascholing uniecode 95 moet volgen, moeten volgende gerespecteerd worden:

  • één module uit thema 1(bijvoorbeeld ladingzekering)
  • minstens één module uit thema 2 (bijvoorbeeld rij- en rusttijden, uitzonderlijk vervoer, wegcode (vanaf 15/12/2020) , ADR, e.d. )
  • minstens één module uit thema 3 (bijvoorbeeld ongevalsbeheersing, hef- en tiltechnieken, imago, etc. )
  • één module defensief of economisch rijden (verplicht 3 uur achter het stuur)
  • een totaal van vijf modules van 7 uur gevolgd hebben (35 punten)
  • geen tweemaal dezelfde module mag gevolgd geweest zijn
29/10/2020

Nazicht aantal uren code 95

Bekijk het antwoord

Houders van een bewijs van vakbekwaamheid (code 95) kunnen vanaf vandaag op Mijn Burgerprofiel snel en gemakkelijk online raadplegen welke modules ze gevolgd hebben:

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Ga naar uw burgerprofiel en vervolgens naar gegevens.

29/10/2020

Hoeveel uren moet ik NOG volgen voor de uniecode 95?

Bekijk het antwoord

Houders van een bewijs van vakbekwaamheid (code 95) kunnen vanaf vandaag op Mijn Burgerprofiel snel en gemakkelijk online raadplegen welke modules ze gevolgd hebben:

https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Ga naar deze link op uw burgerprofiel en vervolgens naar gegevens. Daar vind u alles terug over uw gevolgde of nog te volgen scholingen.

08/10/2020

Hoe geraak je aan kwalificatiekaart?

Bekijk het antwoord

Na het volgen van de modules dienen ze een aanvraag voor een kwalificatiekaart (zie onderaan ‘aanvraagformulier’) te richten met als staving een kopie van hun behaalde attesten, rijbewijs, eID en alle bijhorende bescheiden aan:

Federale Overheidsdiensten Mobiliteit en Vervoer
Directie Certificatie en Toezicht
Cel Certificatie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Aanvraagformulier  kwalificatiekaart kan je te downloaden via deze link: https://mobilit.belgium.be/nl/Resources/formulieren/wegverkeer/form_rijbewijs_kwalificatiekaart_bestuurder

08/10/2020

Wanneer mag een buitenlandse bestuurder in België modules volgen ter nascholing vak 95?

Bekijk het antwoord

Wanneer mag een buitenlandse bestuurder in België modules volgen ter nascholing vak 95?

Artikel 3 §1. KB 04 mei 2007

Deze titel is van toepassing op het vervoer binnen het Rijk over de openbare weg, met voertuigen waarvoor een rijbewijs van een van de categorieën C, C+E, D, D+E of de subcategorieën C1, 1+E, D1 en D1+E of een als gelijkwaardig erkend rijbewijs, vereist is, door:
De onderdanen van de Europese Unie;
De onderdanen van een derde land die in dienst zijn van of werken voor een onderneming die gevestigd is in één van de Lidstaten van de Europese Unie.

Art. 3 §4. KB 04 mei 2007
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België en die in België werken, moeten in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in België of die in België werken, kunnen in België nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.
De bestuurders vermeld in § 1 die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere Lidstaat van de Europese Unie of die werken in een andere Lidstaat van de Europese Unie, kunnen in die lidstaat nascholing volgen voor het besturen van een voertuig van groep 2.