fbpx Vraagbaak rijschoollesgever | Opleidingscentrum Lust

Vraagbaak rijschoollesgever

30/09/2021

Mag je stilstaan op een fietspad?

Bekijk het antwoord

Neen dat is een absoluut verbod.

Enerzijds wordt dit uitdrukkelijk verboden in het verkeersreglement en anderzijds, je begeeft je als bestuurder op een deel van de openbare weg die niet tot de rijbaan hoort en bijgevolg niet kan en mag gebruikt worden door motorvoertuigen anders dan de bromfietsen en de speed-pedelecs.

Bron: 

Art.24. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren [...] op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;

Art. 2.7. "Fietspad" : het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden

24/09/2021

Wat is stapvoets?

Bekijk het antwoord
 • Op veel plaatsen of diverse soorten openbare wegen wordt deze opgelegd maar wordt evenmin gedefinieerd:
  1. Stapvoets is:
   • Is niet veel sneller dan de traagste gebruiker die zich op die plaats en op dat moment daar bevindt zodanig dat u als bestuurder ten allen tijde kan stoppen;
   • Alhoewel artikel 10.1.3° dit zou tegenspreken zou u -waar deze plaatsen stapvoets opleggen-  dus moeten kunnen stoppen voor niet te voorziene gebeurtenissen.
   • https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/168-art10
  2. Resumé:
   • waar hele jonge kinderen spelen zal dit heel traag zijn;
   • waar veel ouderen zich voortbewegen (of toch tenminste proberen) zal dit ook heel traag zijn;
   • waar bijvoorbeeld in een voetgangerszone geen kat te bespeuren is zal dit iets sneller kunnen
01/10/2020

Wat is nu de juiste definitie van een fiets?

Bekijk het antwoord

In de wegcode wordt er enkel vermeld dat een fiets een rijwiel is en verder niets. Toch wordt her en der over de fiets gesproken in bepaalde verboden, plaats op de openbare weg, etc.

Bron: verkeersreglement
2.15.1. "Rijwiel" : elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.

Wat moet er dan zijn om aan de definitie van een fiets te voldoen?

 • Om aan het begrip fiets een inhoud te geven (want deze wordt nergens gedefinieerd in de wegcode), dient deze aan het volgende te voldoen:
   • Net zoals een rijwiel:
    • Trappers (pedalen overbrenging naar de wielen) – maar geen handgrepen
   • Stuur
   • Zadel
   • Voertuig niet breder dan stuurbreedte
    • De maximum breedte van een fiets is vastgesteld op 0,75 meter (wegcode art. 82.4.)
   • Minstens twee wielen (mono-wheeler is dus uitgesloten)
    • Driewielen, vierwielen (voor personen met een handicap) kan ook maar dit voertuig mag niet breder zijn dan een normale fiets (< 1 meter breed).
    • een 3- of vierwielige gocart kan dus niet
    • Rem voor- en achteraan verplicht
01/10/2020

In welke gevallen mag een bestuurder de rijstrook kiezen die het best aan zijn bestemming voldoet?

Bekijk het antwoord

Het zogeheten bestemmingsverkeer ofte vrije keuze van rijstrook als ze aan je bestemming voldoet.
9.3. (zowel binnen als buiten de bebouwde kommen):
       1. op een rotonde;
       2. opvolging F13 en F15.
9.4. binnen de bebouwde kommen:
      3. op de rijbanen met éénrichtingverkeer in rijstroken verdeeld;
      4. op de rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting.
9.5. Wanneer de verkeersdichtheid het rechtvaardigt:
     5. op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
6. op rijbanen met éénrichtingsverkeer.
7. op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten zijn aangebracht. m.a.w. rood kruis, groene pijl of oranje pijl.

01/10/2020

Wat verstaat men onder de "Relatieve snelheidsbeperkingen"?

Bekijk het antwoord

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens

 • de plaatsgesteldheid,
 • het zicht,
 • de weersomstandigheden,
 • de verkeersdichtheid,
 • de staat van de weg,
 • de staat en de lading van zijn voertuig,
 • haar belemmering,
 • de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren,

2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.
3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.
4° De bestuurder moet in alle omstandigheden rekening houden met de zwakke weggebruikers en in het bijzonder met bejaarden, kinderen en personen met een handicap.