fbpx Vervoer van gevaarlijke goederen | Opleidingscentrum Lust

Vervoer van gevaarlijke goederen

13/11/2020

Welke verlengingstermijnen zijn er van toepassing te wijten aan de corona lockdown van 01/11/2020?

Bekijk het antwoord

Alle ADR-opleidingsgetuigschriften en -scholingscertificaten die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021 worden verlengd tot en met 28 februari 2021. Dat betekent dat u vóór 1 maart 2021 moet slagen voor het examen van bestuurder of veiligheidsadviseur.

Dat is bepaald in het multilateraal akkoord M330 - under section 1.5.1 of ADR concerning driver training certificates in accordance with 8.2.2.8.2 of ADR and safety adviser certificates in accordance with 1.8.3.7 of ADR(PDF bestand opent in nieuw venster).

Bron: Ministerieel besluit van 5 november 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit over de noodmaatregelen betreffende ADR. 

03/11/2020

Wat zijn de vervolgregels van de maatregelen door Corona?

Bekijk het antwoord

In navolging van de door het Departement en Mobiliteit opgelegde regels omtrent de inperking van het Corona-virus worden alle ADR scholingen en bijscholingen en examens tot  13/12/2020 geschorst.

In een multilateraal akkoord werd gesloten, waarin werd besloten dat het volgende geldt:

  • dat alle certificaten die  vervallen tussen 01/03/2020 en 01/02/2021 blijven gelden tot 28/02/2021
  • dat iedereen die zich bevindt in de regel hierboven zijn/haar examen  succesvol dient afgelegd te hebben voor 01/03/2021

Bron: https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html  

08/10/2020

Wat blijft er gelden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling?

Bekijk het antwoord

Indien vervoer doet van gevaarlijke goederen doet dan gelden volgende regels echter nog altijd.
1.3.2. Voorschriften van het ADR

 De volgende ADR-voorschriften betreffende blijven van kracht:

  1. De verpakkingen, hun signalisatie en samenladingsverboden
  2. De eventuele temperatuurregeling
  3. De aanwezigheid van een brandblusser in de cabine met een inhoud van 2kg
  4. Het verbod van gebruik van onveilige verlichtingsapparaten
  5. Het rookverbod
  6. Het verbod tot openen van colli
  7. Het vervoersdocument en het containerverpakkingscertificaat