fbpx Terugkommoment | Opleidingscentrum Lust
25/11/2021

Ik ben in quarantaine of positief bevonden op Corona en kan niet deelnemen aan mijn Terugkommoment.

Bekijk het antwoord

Komt door deze annulatie uw deelname aan het terugkommoment in uw eerste periode in het gedrang, vraag dan uitstel aan bij de Vlaamse Overheid. Uitstel kan aangevraagd worden tot de allerlaatste dag van uw eerste periode. Zie www.vlaanderen.be/terugkommoment

Binnen de eerste termijn waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u omwille van ziekte, vrijheidsbeneming, studie- en beroepsredenen in het buitenland uitstel vragen. Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/terugkommoment. Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerste termijn verstreken is.

Uw deelname van het terugkommoment zal kosteloos verplaatst worden naar een andere datum. Let wel op dat deze nieuw aangeboden datum binnen uw periode valt.

02/11/2021

Hoe checkt u gegevens op 'Mijn Burgerprofiel'

Bekijk het antwoord

Om te beginnen plaats u uw eID in een aan uw pc of laptop verbonden kaartlezer.

 • U klikt op deze link naar: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
 • Vervolgens klikt u op het blauwe icoontje "Naar Mijn Burgerprofiel"
 • In de vervolgpagina klikt u op het blauwe icoontje "Meld u aan"
 • Indien u met een kaartlezer werkt kiest u de optie "eID en aangesloten kaartlezer"
 • U komt nu terecht bij CSAM 'Aanmelden bij de overheid' en u geeft uw pincode in van uw eID
 • Klik in de banner bovenaan op "Uw gegevens"
 • Onder "Mobiliteit" kan u de data terugvinden van uw terugkommoment"

Indien u moeilijkheden ondervind om deze te raadplegen kan u op simpel verzoek via jpbardijn@opleidingscentrumlust.be  een handout in PDF bekomen.

07/11/2020

Vanaf wanneer kan ik op "Mijn Burgerprofiel" zien of ik het TKM moet volgen?

Bekijk het antwoord

Vijf maand na het behalen van het effectief rijbewijs kan u zien op uw burgerprofiel of u het TKM moet volgen.
U kan dit zien op deze link: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel 

29/10/2020

Waar kan ik zien of ik het terugkommoment moet volgen?

Bekijk het antwoord

U kan dit zien via uw burgerprofiel bij de overheid op deze link: of plak deze lijn in uw browser https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel 
Raadplegen kan al vanaf de vijfde maand na het behalen van uw effectief rijbewijs.

14/10/2020

Waarom mag ik niet meer deelnemen als ik amper 10 minuten te laat ben?

Bekijk het antwoord

Het TKM wordt door ons als opleidingsverstrekker aangemeld in een online applicatie van de Vlaamse Overheid, Toegepast Mobiliteitsbeleid.

 • Hierin worden alle namen geregistreerd die moesten komen en die daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn.
 • Het TKM moet starten wanneer voorzien in die applicatie omdat er meerdere TKM' s op één dag plaats hebben.
 • Bij het verschuiven van dit start-uur brengt dit namelijk logistieke problemen met zich mee (voertuigen, lesgevers, leslokaal e.d.)

Eenmaal de sessie in de applicatie wordt gestart, kunnen er geen deelnemers worden toegevoegd. Ze worden als afwezig aangegeven..

14/10/2020

Op de dag van het TKM was ik ziek, wat nu?

Bekijk het antwoord

Indien u afwezig was wegens ziekte dient u de Rijscholen Lust hiervan te verwittigen de dag zelf of voordien!!

 • Ziektemelding per mail of per sms worden niet aangenomen
 • U dient dit zelf te doen of u laat dit doen door een naaste.
 • U dient uiterlijk de volgende werkdag het ziektebriefje in te scannen en te bezorgen per mail aan jpbardijn@opleidingscentrumlust.be 

Een van onze medewerkers zal in overleg met u kosteloos een nieuwe datum zoeken.

Het ziektebriefje geldt enkel voor onze rijschool en dit om te bewijzen dat u inderdaad wegens ziekte afwezig was op het TKM, indien u geen ziektebriefje kan voorleggen wordt voor de nieuwe datum opnieuw € 103 aangerekend.

Let wel op dat als u een nieuwe datum voorstelt, deze datum niet buiten uw termijn valt.. Zo ja wordt door de Vlaamse Overheid, Toegepast Mobiliteitsbeleid een toeslag van € 51 opgelegd .

Als u van mening bent dat uw afwezigheid om medische reden een recht biedt van uitstel dan dient u deze procedure te volgen https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto#uitstel-aanvragen 

14/10/2020

Wanneer moet u het TKM wel volgen?

Bekijk het antwoord

1. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd na 1 oktober 2017.

In dat geval moet u 6 tot 9 maanden na het aanvragen van uw definitief rijbewijs het terugkommoment volgen.

2. U hebt uw voorlopig rijbewijs na 1 oktober 2017 omgewisseld.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien gewisseld van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) naar een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of omgekeerd? Dan moet u het terugkommoment wel volgen.

Hebt u uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en nadien omgewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider)? Dan hoeft u het terugkommoment niet te volgen.

30/09/2020

Wat gebeurt er als ik een afspraak had gemaakt om het TKM te volgen en ik kan er niet geraken?

Bekijk het antwoord

Volgende afwezigheden worden als zijnde terugbetalend aanvaard in de vorm van het vastleggen van een nieuwe datum:

1. Ziekte van de deelnemer (mits ziektebriefje)

2. Een overlijden (mits staving door een rouwbrief)

In deze gevallen kan u in overleg met onze dienst (051/200948 of via mail maxim@rijscholenlust.be een andere datum vastleggen).

OPGELET: Let wel op dat als u een nieuwe datum voorstelt, deze datum niet buiten uw termijn valt. Zo ja, betaalt u een toeslag van € 51,00.

Er wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer u:

 • afwezig bent op het terugkommoment zonder geldige reden;
 • afwezig bent op het terugkommoment bij een annulatie minder dan zeven dagen op voorhand;
 • te laat bent en het TKM is reeds begonnen ( u dient zich aan te melden 15 minuten voor de start van het TKM);
 • niet tijdig (minder dan 7 dagen op voorhand) heeft verwittigd niet te kunnen deelnemen.
30/09/2020

Tijdelijk 4 maanden extra tijd voor beginnende bestuurders

Bekijk het antwoord

Door de opschorting van het terugkommoment tijdens corona is het momenteel drukker bij de erkende instellingen die het terugkommoment aanbieden.

Wie krijgt 4 maanden extra?

 • Als uw termijn om het terugkommoment te volgen afloopt van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022, dan krijgt u 4 maanden extra de tijd om naar het terugkommoment te gaan.
 • Als u uw eerste periode van 3 maanden hebt laten voorbijgaan en uw aanmaningsperiode afloopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 november 2021, krijgt u ook 4 maanden extra. U betaalt wel sowieso een toeslag van 51 euro.

Uitstel tot en met 30 september 2021

Hebt u uitstel gekregen tot en met 30 september 2021 en het terugkommoment niet tijdig gevolgd? Dan wordt de handhavingsprocedure opgestart. Uw termijn wordt niet opnieuw verlengd. U riskeert een boete die kan oplopen tot 4000 euro.

Vragen omtrent deze kunnen altijd gesteld worden via het contactpunt

30/09/2020

Zijn er situaties wanneer ik het TKM niet moet volgen?

Bekijk het antwoord

Bron: www.vlaanderen.be

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u:

 • uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017, tenzij u uw voorlopig rijbewijs nadien hebt omgewisseld
 • uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017, en na 1 oktober 2017 een 2de begeleider aan het rijbewijs hebt toegevoegd
 • uw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd voor 1 oktober 2017, en nadien hebt ingewisseld (wegens verlies, beschadiging, niet-gelijkende foto of vervanging van de begeleider).
 • niet meer in Vlaanderen woont na het behalen van uw definitief rijbewijs.
30/09/2020

In welke gevallen kan je een uitstel aanvragen?

Bekijk het antwoord

Bron: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto#uitstel-aanvragen

Binnen de eerste termijn waarin u het terugkommoment moet volgen, uitstel vragen. Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/terugkommoment.

Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerste termijn verstreken is.

Binnen de termijn van 3 maanden waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u in uitzonderlijke gevallen uitstel vragen. Wanneer u al te laat bent en 2 maanden extra hebt gekregen, krijgt u geen uitstel meer.

In deze gevallen kunt u uitstel vragen:

 • omwille van ziekte
 • bij verblijf in het buitenland voor (vrijwilligers)werk, beroepsredenen of studie
  • Hebt u een herinneringsbrief ontvangen, maar bent u ten laatste op de uiterlijke datum van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen naar Brussel, Wallonië of het buitenland verhuisd en daar gedomicilieerd? Dan hoeft u het terugkommoment niet te volgen. In dat geval moet u wel uw bewijs van domicilie bezorgen aan het Contactpunt DMOW(opent in nieuw venster).
 • bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum, ...).

 

Als u uitstel wilt aanvragen, vult u één van de onderstaande formulieren in:

Het formulier stuurt u ingevuld en ondertekend terug via

 • het Contactpunt(opent in nieuw venster) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • aangetekende zending naar de Vlaamse Overheid, Toegepast Mobiliteitsbeleid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.
30/09/2020

Wordt je er van verwittigd om het TKM te moeten volgen?

Bekijk het antwoord

Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om het terugkommoment op tijd te volgen.

Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Die brief is een extra dienstverlening. Ook als u door bv. problemen met de post geen brief ontvangtbent u verplicht om het terugkommoment te volgen.

Houd die brief voor uw eigen gemak bij zodat u steeds makkelijk kunt controleren wat de uiterste datum is waarop u het terugkommoment moet volgen.

Hebt u uw brief niet ontvangen of  is deze verloren gegaan? Dan kunt u uw uiterlijke datum op 3 manieren nagaan:

 • Controleer de datum van afgifte van uw rijbewijs. Dat is de datum die u terugvindt na code 4a. op het rijbewijs.
  • 6 maanden na die datum is de startdatum van de periode waarin u het terugkommoment kunt volgen
  • 9 maanden na die datum is de uiterlijke datum waarop u het terugkommoment kunt volgen.
 • Stuur bij twijfel een bericht naar het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zij bezorgen u dan zo snel mogelijk een duplicaat van uw herinneringsbrief.
 • Neem een kijkje op 'Mijn Burgerprofiel' waar u kan nagaan wanneer u het TKM moet volgen.

Voorbeeld:

 1. Uw effectief rijbewijs B (4a.) werd afgeleverd op 5 januari 2021.
 2. U ontvangt uw herinneringsbrief ongeveer begin juni 2021.
 3. U kunt het terugkommoment volgen vanaf 5 juli tot en met 4 oktober 2021.

Bron: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto#uitstel-aanvragen  

30/09/2020

Wat bepaalt er of je het terugkommoment moet volgen?

Bekijk het antwoord

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:

 • u hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
 • uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente
 • u woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen

Welke periode?

Tussen de zesde maand en de negende maand na het afhalen van uw effectief rijbewijs B (zie 4.a)(volgens de voorwaarden zoals hierboven aangegeven))

Bron: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b-voor-auto/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto#uitstel-aanvragen