Uw vrachtwagen, uw imago

Doelstelling

Als bestuurder van een vrachtwagen kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming. Weten hoe een klacht te behandelen, maar ook weten hoe belangrijk het is om als visitekaartje voor uw bedrijf de weg op te gaan.

Voordelen voor jou of jouw bedrijf

Een klant verliezen omdat er een verkeerde be- of afhandeling gebeurde , negatief in beeld komen na ongeval waar verkeerde informatie aan de bron lag, maar ook herkenbaar zijn aan uw voertuig….. zijn items die gekend zijn.

Transport wordt al sinds oudsher negatief bekeken door het brede publiek. Dat brengt met zich mee dat alles wat u ook maar doet ter verbetering van het imago alleen maar positief kan ervaren worden.

Uw bestuurder en uw vrachtwagen zijn nu eenmaal hét visitekaartje van uw bedrijf!

Omschrijving

In deze module wordt er gewerkt rond de problematiek van het belang van het imago: voor de onderneming en de kwaliteit van de dienstverlening door de bestuurder. Niet alleen gaan we dieper in op zowel organisatie als taken van de bestuurder maar de vraag wordt tevens gesteld; waarmee en met wie komt de bestuurder allemaal in contact.

Publiciteit is belangrijk! In de transportsector is het de vrachtwagen die als uithangbord fungeert. Netheid, onderhoud en her(ken)baarheid zijn een must in deze. Naar het einde van de module toe wordt het commercieel plaatje en de financiële gevolgen van een geschil naar voor geschoven.

Volgens de nieuwe richtlijn dient u er voor te zorgen dat u van elk van de opleidingsthema's minstens één volledige opleiding en 3 uur praktisch onderricht hebt gevolgd.

Deze module geldt voor thema 3 en biedt 7 kredietpunten.